ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ "ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΥ" Αναζήτηση Τηλέφωνα Χάρτης Ημερολόγιο Μαθητική Ζωή Κατευθύνσεις Σπουδών Κατάλογοι Βιβλιοθήκη Επικοινωνία Πληροφορική Νέα Εκδρομές Αρχική Σελίδα Ε.Λ. Σκύδρας

 

   

Όροι Χρήσης και Δήλωση Εχεμύθειας Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Ηλεκτρονική Δήλωση Εμπιστευτικότητας Γενικού Λυκείου Σκύδρας «Γεώργιος Δήμου»

(ΠΡΟΧΕΙΡΗ 11-Σεπ.-2002)

Το Γενικό Λύκειο Σκύδρας «Γεώργιος Δήμου» εξασφαλίζει ζωντανή και έγκυρη ενημέρωση σε Μαθητές, Εργαζόμενους και παρέχει σε Πολίτες Υπηρεσίες Υποστήριξης. Αυτή η Δήλωση Εμπιστευτικότητας ενημερώνει όπως απαιτείται από την Ελληνική Νομοθεσία σχετικά με την Εμπιστευτικότητα, τα (Ευαίσθητα) Προσωπικά Δεδομένα, την Ασφάλεια και την Προστασία τους και τις σχετικές με αυτά Διατάξεις, τα Φυσικά Πρόσωπα τα οποία χρησιμοποιούν τις δικές μας Επίσημες ΙστοΣελίδες, Ιστολόγια και άλλες Ηλεκτρονικές μας Υπηρεσίες. Οι Προσωπικές ΙστοΣελίδες και Ιστολόγια είναι δυνατό να περιέχουν περαιτέρω ενημέρωση σχετικά με την Εμπιστευτικότητα. Αυτή η Δήλωση ισχύει για όλες τις Ηλεκτρονικά Συλλεγόμενες ή Αποστελλόμενες Πληροφορίες στο ΓΕ.Λ. Σκύδρας. Αυτό δεν σημαίνει ότι ερμηνεύεται συντακτικά σαν μία Συμβατική Δέσμευση. Το ΓΕ.Λ. Σκύδρας ενθαρρύνει τους Μαθητές, Καθηγητές, το υπόλοιπο Προσωπικό και άλλους οι οποίοι συνεισφέρουν στον Επίσημο αυτό Ιστοχώρο, να περιέχουν ειδικές ανακοινώσεις σχετικά με τη Συλλογή και Χρήση κάθε Προσωπικής Πληροφορίας η οποία συνδέεται με αυτές τις Σελίδες. Η Πληροφορία που ακολουθεί είναι επομένως γενική, και σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε τις ειδικές ανακοινώσεις των εκάστοτε Σελίδων, ώστε να εξασφαλισθεί ότι κατανοείτε επακριβώς τις ισχύοντες κάθε φορά Διατάξεις και Πρακτικές, οι οποίες συνδέονται με την Εμπιστευτικότητα. Επιπρόσθετες Διατάξεις του ΓΕ.Λ. Σκύδρας οι οποίες εξασφαλίζουν ενημέρωση σχετικά με τη Χρήση Πληροφοριακών – Υπολογιστικών και (Τηλ)Επικοινωνιακών Συστημάτων στο ΓΕ.Λ. Σκύδρας είναι δυνατό να βρείτε στην …

Οι ΙστοΣελίδες και Ιστολόγια του ΓΕ.Λ. Σκύδρας ίσως να περιέχουν Συνδέσεις (Links) με Εξωτερικούς Ιστοχώρους. Εντούτοις, το ΓΕ.Λ. Σκύδρας δεν επικυρώνει ή έχει οποιαδήποτε Ευθύνη για τις Διατάξεις ή Πρακτικές Εμπιστευτικότητας καμίας ΙστοΣελίδας ή Ιστολογίου, η οποία δεν φιλοξενείται από το ΓΕ.Λ. Σκύδρας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕ.Λ. ΣΚΥΔΡΑΣ

Πληροφορίες Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου και Ηλεκτρονικών Φορμών. Το ΓΕ.Λ. Σκύδρας δεν συμπεριλαμβάνει στις Σελίδες του Προσωπικές Πληροφορίες σχετικά με εσάς όταν επισκέπτεστε τις ΙστοΣελίδες ή τα Ιστολόγιά του ή διαμέσω άλλων Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του, εκτός από περιπτώσεις που εσείς μας προσφέρετε αυτές τις Πληροφορίες εντελώς εθελοντικά. Εάν κάποιο Άτομο στείλει ένα Μήνυμα Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου με μία ερώτηση ή κάποιο σχόλιο ή συμπληρώσει κάποια Ηλεκτρονική Φόρμα, και κάποιο από αυτά τα δύο η Φόρμα ή η Επικοινωνία περιέχει Προσωπική Πληροφορία, αυτή η Πληροφορία θα χρησιμοποιηθεί μόνο για τη δημιουργία μίας απευθείας απάντησης στον Αιτούντα / Αποστολέα, εκτός εάν έχει δηλωθεί κάτι διαφορετικό. Η Αίτηση για ενημέρωση ίσως να ανακατευθυνθεί σε κάποιον άλλο Υπεύθυνο του Σχολείου, ο οποίος ίσως να είναι σε μία αρμοδιότερη θέση για να απαντήσει ή να ανταποκριθεί στην Αίτηση. Κάθε Προσωπική Πληροφορία που εσείς μας παρέχετε δεν θα ελευθερωθεί σε Εξωτερικά Μέρη, εκτός εάν αυτό απαιτηθεί σύμφωνα με Νόμιμες Διαδικασίες και Διατάξεις, ώστε να συνεισφέρει σε Νόμιμες Έρευνες ή από το Νόμο υπαγορευόμενες Αναζητήσεις ή Επιθεωρήσεις.

Πληροφορίες Παραγόμενες–Από–Το–Σύστημα. Επιπροσθέτως, εκτός από τις Πληροφορίες οι οποίες ενεργά εξασφαλίζονται σε Φυσικά Πρόσωπα χρησιμοποιώντας τις ΙστοΣελίδες και τα Ιστολόγια του ΓΕ.Λ. Σκύδρας και άλλες Ηλεκτρονικές του Υπηρεσίες, το ΓΕ.Λ. Σκύδρας ίσως εγγράψει κάποια Πληροφορία όπως οι ακόλουθες, κάθε φορά που κάποια Υπηρεσία του ΓΕ.Λ. Σκύδρας χρησιμοποιείται :

            Διεύθυνση διαδικτύου του υπολογιστή που χρησιμοποιείτε

            Λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή που χρησιμοποιείτε

            Ανάλυση οθόνης του υπολογιστή που χρησιμοποιείτε

            Αριθμός χρωμάτων του υπολογιστή που χρησιμοποιείτε

            Παροχέας διαδικτύου που χρησιμοποιείτε

            Χώρα και περιοχή στις οποίες βρίσκεται ο υπολογιστής που συνδέεστε

            ΙστοΣελίδες ή Ιστολόγια που αναζητάτε

            Πρόσβαση προγραμμάτων δικτύου

            Σελίδα από την οποία κατευθυνθήκατε στο ΓΕ.Λ. Σκύδρας

            Πρόγραμμα περιήγησης ΙστοΣελίδων διαδικτύου που χρησιμοποιείτε

            Ημερομηνία, ώρα και διάρκεια ενέργειας

            Κωδικούς και λογαριασμούς προσπέλασης

            Όγκο αποθήκευσης δεδομένων και μεταφοράς αρχείων

Το ΓΕ.Λ. Σκύδρας χρησιμοποιεί αυτήν την Πληροφορία για να παρακολουθήσει, διατηρήσει και αυξήσει την λειτουργικότητα, αποδοτικότητα και ολοκλήρωση του συστήματος. Πληροφορίες οι οποίες συλλέγονται για αναλυτικούς και στατιστικούς σκοπούς Χρήσης, και οι οποίες χρησιμοποιούνται για να βοηθήσουν στην επίλυση και διάγνωση προβλημάτων του Σχολικού Εξυπηρετητή ΙστοΣελίδων και Ιστολογίων, και στην ολοκλήρωση άλλων διαχειριστικών καθηκόντων, όπως η εκτίμηση και η αξιολόγηση για το ποια Πληροφορία είναι περισσότερο ενδιαφέρουσα, καθορίζουν τις τεχνικές προδιαγραφές σχεδιασμού και ταυτοποίησης λειτουργίας του συστήματος και / ή άλλες περιοχές προβλημάτων. Αυτή η Πληροφορία δεν χρησιμοποιείται σε καμία περίπτωση, όπως είναι η αποκάλυψη Προσωπικών πληροφοριών σε Εξωτερικά Μέρη, εκτός και εάν αυτό απαιτηθεί Νόμιμα και σε συνεργασία με απόλυτα Νόμιμες Διαδικασίες και σύμφωνα πάντα με τις εκάστοτε ισχύουσες από το νόμο Διατάξεις, με σκοπό να βοηθήσει στην εξέλιξη Ερευνών από Αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές.

Παρακολούθηση. Σε διαπιστωμένες περιπτώσεις παραβίασης των αρχών του ΓΕ.Λ. Σκύδρας, εξαιρετικά αναρμόδιας πρόσβασης στα Υπολογιστικά – Πληροφοριακά Συστήματα, ο Διαχειριστής του Συστήματος, προβληματισμένος, ίσως είναι ο Αρμόδιος για να παρακολουθήσει, με κάθε επιτρεπόμενη από το σύστημα λεπτομέρεια και ακρίβεια, τις κινήσεις εισόδου και ενεργειών του επίδοξου Παραβάτη. Αυτό ίσως ενεπλέκεται με την σύλληψη και καταγραφή μίας Πλήρους Εκθέσεως, η οποία περιλαμβάνει κάθε πάτημα πλήκτρου του υπολογιστή του Παραβάτη, καθ’ όλη τη ολόκληρη τη διάρκεια εισόδου και παραμονής του στον Ηλεκτρονικό Σχολικό Χώρο. Επιπρόσθετα, ένας Διαχειριστής Συστήματος του συνολικά εμπλεκόμενου Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, ίσως είναι ο Αρμόδιος να περιορίσει την αναζήτηση αρχείων από Εξωτερικούς Χρήστες του Συστήματος, είτε είναι αυτοί Φυσικά Πρόσωπα, είτε είναι απλά Δικτυωμένοι Υπολογιστές, με σκοπό τη συγκέντρωση Αποδεικτικών Στοιχείων, εάν υποψιασθεί κάποιου είδους Παραβίαση, Μερική ή Ολική του συστήματος.

Cookies. Τα Cookies είναι μικρά πακέτα – συγκροτήματα Πληροφορίας, τα οποία χρησιμοποιούνται από τα προγράμματα περιήγησης ΙστοΣελίδων και Ιστολογίων του διαδικτύου, με σκοπό να θυμούνται Πληροφορίες, οι οποίες εξασφαλίζονται από τους χρήστες, όπως είναι οι κωδικοί και οι προεπιλογές από παρελθούσες επισκέψεις. Επιπρόσθετη Πληροφορία σχετική με τα cookies είναι διαθέσιμη στο Cookie Central και στην παρακάτω ανακοίνωση πληροφοριών, I-034: Internet Cookies, από το Department of Energy Computer Incident Advisory Center. Κάποιες ΙστοΣελίδες και Ιστολόγια του ΓΕ.Λ. Σκύδρας χρησιμοποιούν cookies με σκοπό να αποθηκεύσουν Πληροφορίες υπηρεσιών. Κάποιες Υπηρεσίες Βασιζόμενες-Σε-Ιστοχώρους απαιτούν ως όρο πρόσβασης σε αυτές την ενεργοποίηση των cookies. Κάθε Πληροφορία η οποία ίσως αποθηκευτεί από το ΓΕ.Λ. Σκύδρας σε cookies, χρησιμοποιείται αποκλειστικά για εσωτερικούς λειτουργικούς σκοπούς και μόνο και δεν ενδίδουμε με την αποστολή και διάθεση Προσωπικών πληροφοριών σε Εξωτερικά Μέρη, εκτός και εάν αυτό απαιτηθεί Νόμιμα και βασιζόμενη σε απόλυτα Νόμιμες Διαδικασίες και σύμφωνα πάντα με τις εκάστοτε ισχύουσες από το νόμο Διατάξεις, με σκοπό να βοηθήσει στην εξέλιξη ερευνών από Αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές.

Εναλλακτικες λυσεις σε ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Το ΓΕ.Λ. Σκύδρας εξασφαλίζει άμεση πρόσβαση σχετικά με Πληροφορίες και Υπηρεσίες σε Μαθητές, Εργαζόμενους και κοινούς Πολίτες. Εάν επιθυμείτε να μην παρέχεται κάποια Πληροφορία στις Σχολικές Υπηρεσίες Άμεσης Πρόσβασης, είναι ίσως δυνατό να ακυρώσετε την τρέχουσα κίνησή σας και να επικοινωνήστε με την Αρμόδια και Υπόλογη για την Υπηρεσία αυτή Σχολική Διαχειριστική Αρχή, με σκοπό να μάθετε σχετικά με τις διαθέσιμες επιλογές που υπάρχουν, με το να επικοινωνήσετε Προσωπικά, κάνοντας Χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ακόμη πιο απλά του τηλεφώνου.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Το ΓΕ.Λ. Σκύδρας δεν πωλεί ή διανέμει οποιαδήποτε Εμπιστευτικής Φύσεως Πληροφορία η οποία συλλέγεται από τα Ηλεκτρονικά συστήματά του, σε Φυσικά Πρόσωπα ή οποιαδήποτε Αρχή ή Οντότητα η οποία δεν είναι συνδεδεμένη με το Σχολείο, εκτός από εξαιρετικά περιορισμένες περιπτώσεις, οι οποίες και επεξηγούνται λεπτομερώς παρακάτω. Μη-Εμπιστευτικής Φύσεως Πληροφορία ίσως δοθεί ή διανεμηθεί, σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία.

Οι εσωτερικά ισχύουσες Διατάξεις του ΓΕ.Λ. Σκύδρας προστατεύουν την Εμπιστευτικότητα των Ευαίσθητων Προσωπικών Δεδομένων των Μαθητών, όπως και του Εργαζόμενου Προσωπικού σε αυτό. Αυτές οι Διατάξεις αποσαφηνίζουν ποια ακριβώς Πληροφορία είναι κατάλληλη να της δοθεί Δημόσια Χρήση σε οποιονδήποτε απαιτήσει πρόσβαση σε αυτήν. Αυτές επίσης οι Διατάξεις επεξηγούν επακριβώς ποια Πληροφορία είναι προστατευμένη με το χαρακτηρισμό «Εμπιστευτική» :  «Εμπιστευτική» Πληροφορία είναι αυτή η οποία δεν αποκαλύπτεται ποτέ δίχως να έχει εκ των προτέρων ληφθεί και κρατηθεί η έγγραφη συγκατάθεση από το Μαθητή ή Εργαζόμενο τον οποίο αφορά αυτή, εκτός από περιπτώσεις Εισαγγελικών Παραγγελιών – Κλήσεων, ή σε Έκτακτες Καταστάσεις οι οποίες χαρακτηρίζονται Εξαιρετικού Επείγοντος.

Προσωπικά  Στοιχεία Μαθητών. Τα Προσωπικά στοιχεία των Μαθητών προστατεύονται από τις Σχολικές Διατάξεις και την Ελληνική Νομοθεσία. Αυτές οι Διατάξεις επίσης εξασφαλίζουν ενημέρωση σχετικά με το περιορισμένο της πρόσβασης σε Εμπιστευτικής Φύσεως Μαθητικά Δεδομένα από Εξωτερικούς Φορείς, Δημόσια και Φυσικά Πρόσωπα.

Ομάδες Συζητήσεων (Blogs, Chat Rooms, Forums, Message Boards, και News Groups). Το ΓΕ.Λ. Σκύδρας δεν τηρεί σε καθημερινή βάση, με διαδικασίες ρουτίνας, αρχεία εισόδου και κινήσεων και αντίγραφα συζητήσεων από τις διάφορες Σχολικές Ομάδες Συζητήσεων και Ιστολόγια (blogs, chat rooms, forums, message boards ή news groups), τα οποία είναι διαθέσιμα στους επισκέπτες του. Εντούτοις, Πληροφορίες οι οποίες αποκαλύπτονται σε τέτοιους χώρους, είναι από τη φύση τους εκτεθειμένες σε Δημόσια Θέα. Όσον αφορά, τα Ακαδημαϊκά – Σχολικά Εικονικά Δωμάτια (chat rooms) και τις Ομάδες Συζητήσεών τους, τα οποία έχουν σχέση και συνδέονται με Μαθήματα τα οποία διδάσκονται στο ΓΕ.Λ. Σκύδρας, υπάρχει η δυνατότητα να καταγράφονται και αποτελούν ως προς το χειρισμό και αντιμετώπισή τους, Εμπιστευτικά Εκπαιδευτικά Δεδομένα, τα οποία προστατεύονται από αντίστοιχες Νομικές Διατάξεις, εάν Προσωπικές Πληροφορίες εμπεριέχονται σε αυτά.

Προσωπικά Στοιχεία Εργαζομένων. Τα Προσωπικά στοιχεία των Εργαζομένων προστατεύονται από τη σχετική Ελληνική Νομοθεσία, όπως αυτή ισχύει και εφαρμόζεται από τα Αρμόδια Όργανα.

Νομοθεσία Σχετική-Με-Δημόσιες-Εγγραφές. Σύμφωνα με το Νόμο, το ΓΕ.Λ. Σκύδρας ίσως χρειαστεί να διαθέσει Πληροφορίες από το Αρχείο του σε κάποιο Τρίτο Μέρος. Εμπορικοί χρήστες ίσως προταθούν να αγοράσουν Πληροφορίες από τα Δημόσια Αρχεία της Υπηρεσίας μας, όπως είναι οι Μη-Εμπιστευτικού Χαρακτήρα Κατάλογοι Μαθητών και Εργαζομένων. Οι κάθε είδους Εμπιστευτικές Πληροφορίες και Δεδομένα προστατεύονται από τη σχετική Ελληνική Νομοθεσία, όπως αυτή ισχύει και εφαρμόζεται από τα Αρμόδια Όργανα.

Εργολήπτες. Από καιρό σε καιρό, Φυσικά Πρόσωπα ή Εταιρίες ίσως συνάψουν κάποιο Συμβόλαιο ή Σύμβαση με το Σχολείο μας, το οποίο να τους παρέχει πρόσβαση σε Δεδομένα Εμπιστευτικού Περιεχομένου, σε απόλυτη σχέση πάντα με τις Υπηρεσίες τις οποίες προσφέρουν στο Σχολείο μας, εντούτοις τέτοιες Οντότητες δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί με Άδεια ώστε να τους δίνεται η δυνατότητα να χρησιμοποιούν ή να αποκαλύπτουν τέτοιας φύσεως Πληροφορίες, για Μη-Εξουσιοδοτημένους Σκοπούς. Καμία άλλη Αρχή ή Οντότητα δεν εξουσιοδοτείται, με οποιοδήποτε τρόπο, με σκοπό να συλλέγει Πληροφορίες διαμέσω των ΙστοΣελίδων και των Ιστολογίων του ΓΕ.Λ. Σκύδρας.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Αν και κάθε προσπάθεια γίνεται προς την κατεύθυνση επίτευξης Ασφαλών Δικτύων Επικοινωνίας, το ΓΕ.Λ. Σκύδρας δεν εγγυάται την Εμπιστευτικότητα των (Ζωντανών) Επικοινωνιών Πραγματικού Χρόνου. Τα Φυσικά Πρόσωπα τα οποία χρησιμοποιούν Υπηρεσίες Πραγματικού Χρόνου, πρέπει οπωσδήποτε να λαμβάνουν κάποια μέτρα για να προστατεύσουν τις Προσωπικές τους Πληροφορίες, όπως είναι το να κλείνουν το πρόγραμμα περιήγησης ΙστοΣελίδων διαδικτύου όταν τελειώνουν την εργασία που κάνουν. Το να μην το κάνουν αυτό, ίσως να έχει ως αποτέλεσμα κάποιες Προσωπικές τους Πληροφορίες να αποκαλυφθούν σε άλλα Πρόσωπα τα οποία χρησιμοποιούν τον ίδιο υπολογιστή.

Οι Υπολογιστές και τα διάφορα Πληροφοριακά Συστήματα, τα οποία αποτελούν Περιουσία Αρμοδιότητας, Διαχείρισης και Εποπτείας του ΓΕ.Λ. Σκύδρας, ίσως επιθεωρηθούν από Εξουσιοδοτημένα Πρόσωπα με σκοπό την ανίχνευση Χρήσης Παράνομου Λογισμικού και την Αξιολόγηση της Ασφάλειας Επικοινωνιών, η οποία υπάρχει στο Σχολικό Δίκτυο.

Εάν έχετε επιπρόσθετες ερωτήσεις σχετικά με την Εμπιστευτικότητα ή την Ασφάλεια Πραγματικού Χρόνου, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

 

ΜαθητέςΚαθηγητέςΔιευθυντής

Μαθητική Ζωή Κατευθύνσεις Σπουδών Κατάλογοι Βιβλιοθήκη Επικοινωνία Πληροφορική Νέα Εκδρομές Αρχική Σελίδα Ε.Λ. Σκύδρας

                                   Δεν μπορείτε να βρείτε αυτό το οποίο αναζητάτε;   | Σχόλια ή Υποδείξεις  |  Αίτηση Σύνδεσης  |  Πόροι Δικτύου  |  Δήλωση Εμπιστευτικότητας

Γενική Ταχυδρομική Διεύθυνση:  Γενικό Λύκειο Σκύδρας "Γεώργιος Δήμου", Γυμνασιάρχου Γεωργίου Δήμου 11, Σκύδρα, Τ.Κ. 58500
Τηλέφωνο:  238 108 9690      Facsimile:  238 108 3006      E-mail:  mail@lyk-skydr.pel.sch.gr      URL:  http://lykeioskydras.cjb.net


Πνευματικά Δικαιώματα © 1997-2007, Γενικό Λύκειο Σκύδρας "Γεώργιος Δήμου"                                        Προτεινόμενη Ανάλυση :  1024 x 768

Επιτελική Ομάδα Ανάπτυξης Σχολικής Ιστοσελίδας
Υπεύθυνος Ανάπτυξης Έργου (P.I.) :  Αντώνιος Θ. Ρεΐζης