ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ "ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΥ" Αναζήτηση Τηλέφωνα Χάρτης Ημερολόγιο Μαθητική Ζωή Κατευθύνσεις Σπουδών Κατάλογοι Βιβλιοθήκη Επικοινωνία Πληροφορική Νέα Εκδρομές Αρχική Σελίδα Ε.Λ. Σκύδρας

 

  Απόφαση Γ2/14485/08.02.2002
Γ2/2628/14.01.2002
Γ2/2629/14.01.2002
Γ2/2951/27.04.2001
Γ2/2960/27.04.2001
Γ2/2961/27.04.2001
Γ2/3122/03.05.2001
Γ2/3228/09.05.2001
Γ2/3229/09.05.2001
Γ2/3230/09.05.2001
Γ2/3241/09.05.2001
Γ2/3244/10.05.2001
Γ2/3289/14.05.2001
Γ2/3290/14.05.2001
Διορθώσεις Π.Δ.246 (ΦΕΚ 217/1998)
Εγκύκλιος Γ2/2209/11.01.2002
Νόμος 2767 (ΦΕΚ 271/1999)
Νόμος 2909 (ΦΕΚ 90/2001)
Π.Δ. 1 (ΦΕΚ6/2000)
Π.Δ. 153 (ΦΕΚ 131/2000)
Π.Δ. 166 (ΦΕΚ 162/1999)
Π.Δ. 188 (ΦΕΚ 175/1999)
Π.Δ. 246 (ΦΕΚ 183/1998)
Π.Δ. 26 (ΦΕΚ 21/2002)
Π.Δ. 86 (ΦΕΚ 73/2001)
Π.Δ. 94 (ΦΕΚ 101/1999)
Τροποποιήσεις Π.Δ.246 (ΦΕΚ 271/2000)
Τροποποίηση Γ2/1855/17.05.2000
Υ.Π. 1161/2000
Φ252/Β6/3755/20.12.2001
Φ252/Β6/3756/20.12.2001
Φ252/Β6/8255/28.01.2002

 

ΜαθητέςΚαθηγητέςΔιευθυντής

Μαθητική Ζωή Κατευθύνσεις Σπουδών Κατάλογοι Βιβλιοθήκη Επικοινωνία Πληροφορική Νέα Εκδρομές Αρχική Σελίδα Ε.Λ. Σκύδρας

                                   Δεν μπορείτε να βρείτε αυτό το οποίο αναζητάτε;   | Σχόλια ή Υποδείξεις  |  Αίτηση Σύνδεσης  |  Πόροι Δικτύου  |  Δήλωση Εμπιστευτικότητας

Γενική Ταχυδρομική Διεύθυνση:  Ενιαίο Λύκειο Σκύδρας "Γεώργιος Δήμου", Γυμνασιάρχου Γεωργίου Δήμου 11, Σκύδρα, Τ.Κ. 58500
Τηλέφωνο:  038 108 9690      Facsimile:  038 108 3006      E-mail:  mail@lyk-skydr.pel.sch.gr      URL:  http://lykeioskydras.cjb.net


Πνευματικά Δικαιώματα © 1997-2002, Ενιαίο Λύκειο Σκύδρας "Γεώργιος Δήμου"                                        Προτεινόμενη Ανάλυση :  1024 x 768

Επιτελική Ομάδα Ανάπτυξης Σχολικής Ιστοσελίδας
Υπεύθυνος Ανάπτυξης Έργου (P.I.) :  Αντώνιος Θ. Ρεΐζης