ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ "ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΥ" - ΧΟΡΗΓΟΙ

Γεώργιος Δήμου
Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
Κοινωνία της Πληροφορίας
Ασκοί του Αιόλου
(Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης
(Edunet) Πανελλήνιο Δίκτυο για την Εκπαίδευση
Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης
Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
(Ι.Τ.Υ.) Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών
Οδύσσεια
Έργο Μνηστήρες
(Ε.Δ.Ε.Τ.) Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας
(Π.Ι.) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Κωνσταντίνος Καρακελίδης