ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ

ALEXANDROUPOLIS-BY-NIGHT

ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΡΙΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ

 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΙΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ