Αρχική σελίδα Το σχολείο μας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (για εκμίσθωση σχολικού κυλικείου)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (για εκμίσθωση σχολικού κυλικείου)

Η Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου      Σκύδρας προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου , που βρίσκεται στο Λύκειο Σκύδρας, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 64321/Δ4/16-05-2008 (ΦΕΚ 1003 Β/30-05-2008), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.48243/21-4-2023 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 2607/Β/21-4-2023)

 

Ο διαγωνισμός θα γίνει δημόσια στο γραφείο της γραμματείας της σχολικής επιτροπής την Δευτέρα 24 Ιουλίου 2023 και ώρα 14.00’.

 

Δικαίωμα συμμετοχήςέχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα καθώς και δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα καθώς και πολίτες των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνώστες της Ελληνικής γλώσσας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη γραμματεία της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Σκύδρας που βρίσκεται στον Δήμο Σκύδρας , επι της οδού Εθν. Αντίστασης 20 (ισόγειο) κ. Γαλλιό Εμμανουήλ τηλ. 2381351876, απ’ όπου μπορούν να παραλάβουν και τη διακήρυξη του διαγωνισμού.            

 

Η Πρόεδρος

 

 

Γιακαμόζη Μαρία