ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕ ΤΟ 5% - ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ

Με σημερινό έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, δίνονται οδηγίες για την ενεργοποίηση των Επταμελών Επιτροπών που έχουν συσταθεί σε δημόσια ή πανεπιστημιακά νοσοκομεία, και για τις διαδικασίες και τα έγγραφα που καλούνται να προσκομίσουν οι υποψήφιοι που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, προκειμένου να αποκτήσουν Πιστοποιητικό Διαπίστωσης Πάθησης. Όσοι γονείς/κηδεμόνες έχετε μαθητές με τις παθήσεις που θα δείτε στο ΦΕΚ από τα συνημμένα αρχεία (σύνδεσμος ΦΕΚ) καλείσθε να κάνετε αίτηση στα νοσοκομεία (σύνδεσμος Αίτησης) έως και Παρασκευή 23-12-22-ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ (θα ανοίξετε 3 αρχεία με σύνδεσμο για να ανοίξετε και να κάνετε λήψη στο σπίτι)

https://1drv.ms/b/s!AsXPRvb1HpC8hx4_r_XP5Qujev1d?e=DSOxxe

https://1drv.ms/w/s!AsXPRvb1HpC8hx9NFr6eVhioJRdG?e=QUfNBh

https://1drv.ms/b/s!AsXPRvb1HpC8hyCRGiJ2jcRENXF9?e=mkmaMW

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ-Μ.ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ