ΑΓΙΑΣΜΟΣ 2017-2018

ΑΓΙΑΣΜΟΣ 11.09.2017 - 09:00Π.Μ.


 Τη Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί Αγιασμός ....