Αρχική σελίδα Νέα - Ανακοινώσεις ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΤΡΙΗΜΕΡΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ2017

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΤΡΙΗΜΕΡΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ2017

 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΤΡΙΗΜΕΡΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 2016-2017

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ

 

 

ΘΕΜΑ: ? Διαγωνισμός με ενσφράγιστες προσφορές για την εκπαιδευτική τριήμερη επίσκεψη των μαθητών της Β Λυκείου στην Αθήνα οδικώς

Σήμερα την 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 και ώρα 14.00μ.μ στο γραφείο του Διευθυντή του Γενικού Λυκείου Σκύδρας, συγκεντρώθηκε ύστερα από πρόσκλησή του η Επιτροπή η οποία συστήθηκε με την Πράξη 08/14-3-2017 του Διευθυντή του Γενικού Λυκείου Σκύδρας, με σκοπό την επιλογή τουριστικού πρακτορείου που θα αναλάβει την 3ήμερη εκδρομή που θα πραγματοποιήσουν οι μαθητές της Β΄ τάξης του Γενικού Λυκείου Σκύδρας στην Αθήνα 2-3 και 4 Απριλίου 2017 σύμφωνα με την Υ.Α 33120/ΓΔ4/28-02-2017, άρθρο 3, (ΦΕΚ681/06-13-2017).

1.- Περπερίδης Παύλος Διευθυντής του Γενικού Λυκείου Σκύδρας (Πρόεδρος)

2.- Γεωργιάδου Μαρία Υποδιευθύντρια (Μέλος)

3.- Παλάσκας Μιχαήλ Καθηγητής (Μέλος)

4.- Καλαιτζόγλου Σταυρούλα Μέλος Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Γενικού Λυκείου Σκύδρας

5.- Σαλαμπάση Ευαγγελία εκπρόσωπος του Δεκαπενταμελούς συμβουλίου μαθητών του Γενικού Λυκείου Σκύδρας

 

Ο ως άνω Πρόεδρος της Επιτροπής ενημέρωσε την επιτροπή για τις ισχύουσες εγκυκλίους που αφορούν στην διαδικασία επιλογής πρακτορείου και κατέθεσε προς αποσφράγιση και μελέτη συνολικά τρείς (03) σφραγισμένες προσφορές και πρωτοκολλημένες στο πρωτόκολλο του Σχολείου από τα κάτωθι πρακτορεία :

 

1.- K.P. HOLIDAYS

2.- PERPERIDIS Travel

3. Perperidis Panagiotis

 

 

Οι παραπάνω προσφορές οι οποίες εστάλησαν εμπρόθεσμα στο Γενικό Λύκειο Σκύδρας προς αξιολόγηση από την αρμόδια προς τούτο επιτροπή, καταρτίστηκαν σύμφωνα με την από 113/10-3-2017 επαναπροκύρηξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορούσε την κατάθεση προσφοράς για την πολυήμερη εκδρομή. Η 3ήμερη εκδρομή αφορά την Αθήνα, ως τόπο διαμονής.. Επειδή πρόκειται για εκπαιδευτική εκδρομή στο ημερήσιο πρόγραμμα περιλαμβάνονται και ξεναγήσεις για τις οποίες ζητούνται επιπλέον και ξεναγοί. Το μεταφορικό μέσο που θα χρησιμοποιηθεί είναι το λεωφορείο και επειδή η εκδρομή, ως επί το πλείστον, προβλέπει οδικές μετακινήσεις πολλών χιλιομέτρων ζητείται τα λεωφορεία να είναι ιδιόκτητα και με οδηγό ή οδηγούς του ιδίου τουριστικού γραφείου για τη μεγαλύτερη ασφάλεια των μετακινήσεων. Η κατηγορία των καταλυμάτων να είναι τουλάχιστον 4* στο κέντρο της Αθήνας . Επιπρόσθετες απαιτήσεις του Σχολείου αφορούν την ασφαλιστική κάλυψη των μαθητών, την ημιδιατροφή, τα δωμάτια κυρίως τρίκλινα για τους μαθητές και μονόκλινα και δίκλινα για τους καθηγητές, 3 Free για τους μαθητές, την τιμή κατά άτομο και συνολικά το κόστος της εκδρομής.

 

H Επιτροπή εξετάζοντας τις ως άνω απαιτήσεις του σχολείου, όπως αυτές περιλαμβάνονται στην ως άνω πρόσκληση, απεικόνισε αυτές (προσφορές) στον πίνακα που ακολουθεί και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού αυτού με σχετικά κριτήρια όπως αυτά περιλαμβάνονται στην 113/10-3-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Αφού μελέτησε διεξοδικά τις τρείς (3) προσφορές των πρακτορείων και έλαβε υπόψη της την ασφάλεια, το συμφέρον των μαθητών του Σχολείου, την οργάνωση της εκδρομής, την πληρότητα του φακέλου προσφοράς και την αξιοπιστία των πρακτορείων.

 

 

Αποφάσισε ομόφωνα

  1. Να αναθέσει την διενέργεια της 3ήμερης εκδρομής των μαθητών της Β΄ τάξης του Γενικού Λυκείου Σκύδρας στο πρακτορείο ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ travel και να προχωρήσει άμεσα στη σύνταξη ιδιωτικού συμφωνητικού στο οποίο θα περιγράφονται όλες οι υποχρεώσεις του συγκεκριμένου πρακτορείου προς το σχολείο και του Σχολείου προς αυτό, διότι η προσφορά του συγκεκριμένου πρακτορείου πληροί όλες τις προϋποθέσεις και παρέχει όλες τις απαιτήσεις της προκήρυξης, είναι η πιο αξιόλογη ποιοτικά και οικονομικά προσφορά, αφού προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή (99 ευρώ) κατά άτομο από τις υπόλοιπες δύο προσφορές.

Η επιλογή του συγκεκριμένου πρακτορείου περιλαμβάνει τα παρακάτω:

1.- Δύο διανυκτερεύσεις (02) στο Ξενοδοχείο Hotel NOVUS στην Αθήναι 4(****), σε δίκλινα-τρίκλινα δωμάτια για τους μαθητές και μονόκλινα-δίκλινα για τους συνοδούς με ημιδιατροφή (Πρωινά και γεύματα).

2.- Ιδιόκτητα κλιματιζόμενα πούλμαν πρόσφατα ελεγμένα από τις αρμόδιες υπηρεσίες με ζώνες ασφαλείας για τις μετακινήσεις στη διάρκεια της εκδρομής. Μετάβαση οδικώς από το Σχολείο στην Αθήνα και το αντίστροφο καθώς και στους λοιπούς προβλεπόμενους προορισμούς καθώς και σε όλες τις μετακινήσεις που θα απαιτηθούν.

3- Ασφαλιστική κάλυψη κατά τη διάρκεια της εκδρομής από την ασφαλιστική εταιρία AXA Ασφαλιστική (Ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης και πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη).

4.- Για τους μαθητές θα διατεθούν τρία (03) δωρεάν εισιτήρια.

5.- Ξεναγοί οι οποίοι θα βρίσκονται στη διάθεση των μαθητών σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής

6. Αρχηγό-συνοδό του Γραφείου.

7.- Διάθεση του ειδικού σήματος λειτουργίας από τον ΕΟΤ

 

Το πρακτικό αυτό μαζί με το ιδιωτικό συμφωνητικό και τη βεβαίωση για την ασφαλή μετακίνηση των μαθητών (που συντάσσεται από το πρακτορείο) θα διαβιβαστούν με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στο τμήμα εκδρομών της ΔΔΕ Έδεσσας για την έγκριση της εκδρομής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στις 22/3/2017 στην ιστοσελίδα του Γενικού Λυκείου Σκύδρας και της ΔΔΕ Έδεσσας. Δίνεται προθεσμία δύο εργασίμων ημερών για την υποβολή τυχόν ενστάσεων, οι οποίες υποβάλλονται στη διεύθυνση του σχολείου τις εργάσιμες ώρες.

 

Ακολουθεί η απεικόνιση των προσφορών ως προς το κύριο μέρος τους σε Πίνακα:

A/A

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΗΜ/ΦΗ

ΞΕ/ΓΟΣ

ΑΣΦΑΛ

FREE

ΤΙΜΗ/
ΑΤΟΜΟ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

KP HOLIDAYS

TITANIA HOTEL

 

 

 

4*

 

 

 

 

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

3

110?

2

PANAGIOTIS

PERPERIDIS

DIVANI ACROPOLIS

 

5*

 

 

 

 

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

3

112?

3

Perperidis Travel

Novus Athens

 

4*

 

 

 

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

3

99?

 

 

 

 

Για το λόγο αυτό συντάχθηκε αυτό το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

1.- Περπερίδης Παύλος Διευθυντής του Γενικού Λυκείου Σκύδρας (Πρόεδρος)

2.- Γεωργιάδου Μαρία Υποδιευθύντρια (Μέλος)

3.- Παλάσκας Μιχαήλ Καθηγητής (Μέλος)

4.- Καλαιτζόγλου Σταυρούλα Μέλος Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Γενικού Λυκείου Σκύδρας

5.- Σαλαμπάση Ευαγγελία εκπρόσωπος του Δεκαπενταμελούς συμβουλίου μαθητών του Γενικού Λυκείου Σκύδρας