Αρχική σελίδα Νέα - Ανακοινώσεις ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ

 

 

ΘΕΜΑ: ? Διαγωνισμός με ενσφράγιστες προσφορές για την εκπαιδευτική πολυήμερη εκδρομή των μαθητών της Β Λυκείου στη Θράκη-Κομοτηνή

 

 

Σήμερα την 05 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 13.00μ.μ στο γραφείο του Διευθυντή του Γενικού Λυκείου Σκύδρας, συγκεντρώθηκε ύστερα από πρόσκλησή του η Επιτροπή η οποία συστήθηκε με την Πράξη 06/04-02-2014 του Διευθυντή του Γενικού Λυκείου Σκύδρας, με σκοπό την επιλογή τουριστικού πρακτορείου που θα αναλάβει την 3ήμερη εκδρομή που θα πραγματοποιήσουν οι μαθητές της B΄ τάξης του Γενικού Λυκείου Σκύδρας στη Θράκη-Κομοτηνή από 04/04/ 2014 έως 06/04/2014 σύμφωνα με το άρθρο 14παρ.2 της ΥΑ129287/Γ2/10-11-11 (ΦΕΚ τ.Β 2769/02-12-2011) και τις διευκρινιστικές οδηγίες του ΥΠΑΙΘ με Α.Π. 5181/Γ7/17-01-2012 ».

Τα παρόντα Μέλη της επιτροπής ήταν τα παρακάτω:

1.- Περπερίδης Παύλος Δ/ντής του Γενικού Λυκείου Σκύδρας (Πρόεδρος)

2.- Παπαδόπουλος Κυριάκος Υπ/ντής ΠΕ11 (Μέλος)

3.- Μαγκάτη Ελένη Καθηγήτρια ΠΕ02 (Μέλος)

4.- Γρηγοριάδης Σάββας Μέλος Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Γενικού Λυκείου Σκύδρας

5.- Σαλαμπάσης Δημήτριος Πρόεδρος του Δεκαπενταμελούς συμβουλίου μαθητών του Γενικού Λυκείου Σκύδρας

6.- Βασιλείου Παύλος Μέλος του Δεκαπενταμελούς συμβουλίου μαθητών του Γενικού Λυκείου Σκύδρας

 

Ο ως άνω Διευθυντής του Γενικού Λυκείου Σκύδρας ενημέρωσε την επιτροπή για τις ισχύουσες εγκυκλίους που αφορούν στην διαδικασία επιλογής πρακτορείου και κατέθεσε προς αποσφράγιση και μελέτη συνολικά τέσσερις (04) σφραγισμένες προσφορές και πρωτοκολλημένες στο πρωτόκολλο του Σχολείου από τα κάτωθι πρακτορεία :

 

1.- Travel City

2.- ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ travel

3. PERPERIDIS Panagiotis

4.- Flamingo Travel

 

Οι παραπάνω προσφορές οι οποίες απεστάλεισαν εμπρόθεσμα στο Γενικό Λύκειο Σκύδρας προς αξιολόγηση από την αρμόδια προς τούτο επιτροπή, καταρτίστηκαν σύμφωνα με την από Πρ.29/28-01-2014 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορούσε την κατάθεση προσφοράς για την τριήμερη εκδρομή. Η τριήμερη εκδρομή αφορά τις Πόλεις της Κομοτηνής, της Αλεξανδρούπολης. Επειδή πρόκειται για εκπαιδευτική εκδρομή στο ημερήσιο πρόγραμμα περιλαμβάνονται και ξεναγήσεις για τις οποίες ζητούνται επιπλέον και ξεναγοί. Το μεταφορικό μέσο που θα χρησιμοποιηθεί είναι το λεωφορείο και ζητείται τα λεωφορεία να είναι ιδιόκτητα και με οδηγό ή οδηγούς του ιδίου τουριστικού γραφείου για τη μεγαλύτερη ασφάλεια των μετακινήσεων. Η κατηγορία των καταλυμάτων να είναι τουλάχιστον 4*. Επιπρόσθετες απαιτήσεις του Σχολείου αφορούν την ασφαλιστική κάλυψη των μαθητών, την ημιδιατροφή, τα δωμάτια κυρίως τρίκλινα για τους μαθητές και μονόκλινα για τους καθηγητές και 4 Free για τους μαθητές.

 

 

Στη συνέχεια η επιτροπή απεικόνισε αυτές (προσφορές) στον πίνακα που ακολουθεί και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού αυτού με σχετικά κριτήρια όπως αυτά περιλαμβάνονται στην 29/28-1-2014 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Αφού μελέτησε διεξοδικά τις τέσσερις (04) προσφορές των πρακτορείων και έλαβε υπόψη της την ασφάλεια, το συμφέρον των μαθητών του Σχολείου, την οργάνωση της εκδρομής, την πληρότητα του φακέλου προσφοράς και την αξιοπιστία των πρακτορείων.

 

Αποφάσισε ομόφωνα

 

  1. Να αναθέσει την διενέργεια της 3ήμερης εκδρομής των μαθητών της Β΄ τάξης του Γενικού Λυκείου Σκύδρας στη ΘΡΑΚΗ- ΚΟΜΟΤΗΝΗ στο πρακτορείο Panagiotis PERPERIDIS travel και να προχωρήσει άμεσα στη σύνταξη ιδιωτικού συμφωνητικού στο οποίο θα περιγράφονται όλες οι υποχρεώσεις του συγκεκριμένου πρακτορείου προς το σχολείο και του Σχολείου προς αυτό, διότι η προσφορά του συγκεκριμένου πρακτορείου πληροί όλες τις προϋποθέσεις της προκήρυξης, είναι η πιο αξιόλογη οικονομικά και ποιοτικά προσφορά, αφού προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή(74 ευρώ) κατά άτομο από τις υπόλοιπες προσφορές και παρέχει όλες τις απαιτήσεις της προκήρυξης.

Η επιλογή του συγκεκριμένου πρακτορείου περιλαμβάνει τα παρακάτω:

1.- Δύο (02) διανυκτερεύσεις στην Κομοτηνή στο Ξενοδοχείο CRIS & EVE 4 **** σε τρίκλινα δωμάτια για τους μαθητές και μονόκλινα για τους συνοδούς με ημιδιατροφή (Πρωινά και μπουφέ).

2.- Ιδιόκτητα κλιματιζόμενα πούλμαν πρόσφατα ελεγμένα από τις αρμόδιες υπηρεσίες με ζώνες ασφαλείας για τις μετακινήσεις στη διάρκεια της εκδρομής.

4- Ασφαλιστική κάλυψη κατά τη διάρκεια της εκδρομής. (Ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης και πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη).-

5.- Για τους μαθητές θα διατεθούν τέσσερα (4) δωρεάν εισιτήρια.-

6.- Ξεναγοί οι οποίοι θα βρίσκονται στη διάθεση των μαθητών σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής

8.- Διάθεση του ειδικού σήματος λειτουργίας από τον ΕΟΤ

Το πρακτικό αυτό μαζί με το ιδιωτικό συμφωνητικό και τη βεβαίωση για την ασφαλή μετακίνηση των μαθητών (που συντάσσεται από το πρακτορείο) θα διαβιβαστούν με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στο τμήμα εκδρομών της ΔΔΕ Έδεσσας για την έγκριση της εκδρομής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί σήμερα 05/02/2014 στην ιστοσελίδα του Γενικού Λυκείου Σκύδρας και της ΔΔΕ Έδεσσας. Δίνεται προθεσμία δύο εργασίμων ημερών για την υποβολή τυχόν ενστάσεων, οι οποίες υποβάλλονται στη διεύθυνση του σχολείου τις εργάσιμες ώρες.

 

Ακολουθεί η απεικόνιση των προσφορών ως προς το κύριο μέρος τους σε Πίνακα

 

 

 

Α/Α

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

ΞΕΝ/ΧΕΙΟ
4 ΑΣΤΕΡΩΝ

ΗΜ/ΦΗ

ΞΕ/ΓΟΣ

ΑΣΦΑΛ

FREE

ΤΙΜΗ

1

TRAVEL CITY

ANATOLIA HOTEL 3***

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

99 ?

2

PERPERIDIS TRAVEL

 

CRIS & EVE 4 ****

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

78 ?

3

PERPERIDIS PANAGIOTIS

CRIS & EVE 4 ****

 

 

 

ACHILIO HOTEL 4 ****

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

 

74 ?

ΝΑΙ

75 ?

4

FLAMINGO TRAVEL

ACHILIO HOTEL 4 ****

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

96?

 

Για το λόγο αυτό συντάχθηκε αυτό το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

  1. Περπερίδης Παύλος Δ/ντής του Γενικού Λυκείου Σκύδρας

  2. Παπαδόπουλος Κυριάκος ΠΕ11 Υπ/ντής ΓΕΛ Σκύδρας (Μέλος)

  3. Καθηγήτρια Μαγκάτη Ελένη ΠΕ02 Καθηγήτρια του ΓΕΛ Σκύδρας(Μέλος)

  4. Γρηγοριάδης Σάββας Μέλος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του ΓΕΛ Σκύδρας

  5. Σαλαμπάσης Δημήτριος Πρόεδρος του Δεκαπενταμελούς Συμβουλίου του ΓΕΛ Σκύδρας

  6. Βασιλείου Παύλος Μέλος του Δεκαπενταμελούς Συμβουλίου του ΓΕΛ Σκύδρας.