Αρχική σελίδα Νέα - Ανακοινώσεις ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013-2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013-2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ 2013-2014

 

 

ΘΕΜΑ: ? Διαγωνισμός με ενσφράγιστες προσφορές για την εκπαιδευτική πολυήμερη εκδρομή των μαθητών της Γ Λυκείου στο Βελιγράδι-Βουδαπέστη-Βιέννη?

 

 

Σήμερα την 22 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 14.00μ.μ στο γραφείο του Διευθυντή του Γενικού Λυκείου Σκύδρας, συγκεντρώθηκε ύστερα από πρόσκλησή του η Επιτροπή η οποία συστήθηκε με την Πράξη 03/21-01-2014 του Διευθυντή του Γενικού Λυκείου Σκύδρας, με σκοπό την επιλογή τουριστικού πρακτορείου που θα αναλάβει την 6ήμερη εκδρομή που θα πραγματοποιήσουν οι μαθητές της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου Σκύδρας στο Βελιγράδι-Βουδαπέστη-Βιέννη από 26/03/ 2014 έως 31/03/2014 σύμφωνα με το άρθρο 14παρ.2 της ΥΑ129287/Γ2/10-11-11 (ΦΕΚ τ.Β 2769/02-12-2011).

Τα παρόντα Μέλη της επιτροπής ήταν τα παρακάτω:

1.- Περπερίδης Παύλος Δ/ντής του Γενικού Λυκείου Σκύδρας (Πρόεδρος)

2.- Νικολαιδης Ιωάννης   ΠΕ03 (Μέλος)

3.- Αποστολίδου Ελένη Καθηγήτρια ΠΕ05 (Μέλος)

4.- Καλα?ι?τζόγλου Σταυρούλα Πρόεδρος Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Γενικού Λυκείου Σκύδρας

5.- Σαλαμπάσης Δημήτριος Πρόεδρος του Δεκαπενταμελούς συμβουλίου μαθητών του Γενικού Λυκείου Σκύδρας

6.- Σουλιώτη Ελισάβετ Μέλος του Δεκαπενταμελούς συμβουλίου μαθητών του Γενικού Λυκείου Σκύδρας

 

Ο ως άνω Διευθυντής του Γενικού Λυκείου Σκύδρας ενημέρωσε την επιτροπή για τις ισχύουσες εγκυκλίους που αφορούν στην διαδικασία επιλογής πρακτορείου και κατέθεσε προς αποσφράγιση και μελέτη συνολικά επτά(07) σφραγισμένες προσφορές και πρωτοκολλημένες στο πρωτόκολλο του Σχολείου από τα κάτωθι πρακτορεία :

 

1.- Tsavdaris Travel

2.- Cosmo Happy Holidays

3. ANDREADIS TOURS

4.- Pella Tours

5.- PERPERIDIS Panagiotis

6.- ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ travel

7.- Dromeas Tour Operator

 

Οι παραπάνω προσφορές οι οποίες απεστάλεισαν εμπρόθεσμα στο Γενικό Λύκειο Σκύδρας προς αξιολόγηση από την αρμόδια προς τούτο επιτροπή, καταρτίστηκαν σύμφωνα με την από 2/8-01-2014 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορούσε την κατάθεση προσφοράς για την πολυήμερη εκδρομή. Η πολυήμερη εκδρομή αφορά τις Πόλεις του Βελιγραδίου, της Βουδαπέστης και της Βιέννης ως τόπους άφιξης και αναχώρησης και όχι οποιοδήποτε άλλο μέρος πλησίον αυτών. Επειδή πρόκειται για εκπαιδευτική εκδρομή στο ημερήσιο πρόγραμμα περιλαμβάνονται και ξεναγήσεις για τις οποίες ζητούνται επιπλέον και ξεναγοί. Το μεταφορικό μέσο που θα χρησιμοποιηθεί είναι το λεωφορείο και επειδή η εκδρομή, ως επί το πλείστον, προβλέπει οδικές μετακινήσεις πολλών χιλιομέτρων ζητείται τα λεωφορεία να είναι ιδιόκτητα και με οδηγό ή οδηγούς του ιδίου τουριστικού γραφείου για τη μεγαλύτερη ασφάλεια των μετακινήσεων. Για την επιστροφή με αεροπλάνο ζητήθηκε η υποχρεωτική αναγραφή της αεροπορικής εταιρείας, επίσημα αναγνωρισμένης από ταξιδιωτικούς οργανισμούς. Η κατηγορία των καταλυμάτων να είναι τουλάχιστον 4*. Επιπρόσθετες απαιτήσεις του Σχολείου αφορούν την ασφαλιστική κάλυψη των μαθητών, την ημιδιατροφή, τα δωμάτια κυρίως τρίκλινα για τους μαθητές και μονόκλινα για τους καθηγητές και 3 Free για τους μαθητές.

 

H Επιτροπή εξετάζοντας τις ως άνω απαιτήσεις του σχολείου, όπως αυτές περιλαμβάνονται στην ως άνω πρόσκληση, απέρριψε την προσφορά του πρακτορείου Pella Tours, παρ? ότι αυτή περιείχε την οικονομικότερη τιμή κατ΄ άτομο, διότι δεν πληροί βασικές προϋποθέσεις της προκήρυξης, όπως:

 1. 1.Δεν προβλέπει ξεναγό σε κάθε λεωφορείο, όπως αναφέρεται στη σχετική προκήρυξη
 2. 2.Για την διαμονή των Μαθητών και των Συνοδών στην Πόλη του Βελιγραδίου προσφέρει Ξενοδοχείο που δεν πληροί τις προϋποθέσεις της αναφερθείσας πρόσκλησης ( Το προτεινόμενο ξενοδοχείο CENTAR BALACEVIC στο διαδίκτυο εμφανίζεται τριών αστέρων και βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από το κέντρο της Πόλης).
 3. 3.Δεν κατονομάζεται η αεροπορική εταιρεία με την οποία θα γίνει η επιστροφή των Μαθητών, όπως προβλέπεται υποχρεωτικά από την προκήρυξη.
 4. 4.Η Επιτροπή διαπιστώνει την ύπαρξη διάστασης- διαφορετικού προσώπου, ως προς τον ιδιοκτήτη του Τουριστικού Γραφείου στο όνομα του οποίου έχει χορηγηθεί το ειδικό σήμα λειτουργίας και στον Υπεύθυνο-Υπάλληλο του Γραφείου ο οποίος υπογράφει την προσφορά.

 

Στη συνέχεια η επιτροπή απεικόνισε αυτές (προσφορές) στον πίνακα που ακολουθεί και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού αυτού με σχετικά κριτήρια όπως αυτά περιλαμβάνονται στην 02/8-1-2014 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Αφού μελέτησε διεξοδικά τις επτά (07) προσφορές των πρακτορείων και έλαβε υπόψη της την ασφάλεια, το συμφέρον των μαθητών του Σχολείου, την οργάνωση της εκδρομής, την πληρότητα του φακέλου προσφοράς και την αξιοπιστία των πρακτορείων.

 

Αποφάσισε ομόφωνα

 1. 1.Να μην εξετάσει τις προσφορές όλων των Γραφείων που αφορούν στην πραγματοποίηση της εκδρομής με αναχώρηση και επιστροφή οδικώς, λόγω και των συνεχών και επίμονων αιτημάτων που μεταφέρθηκαν στην Επιτροπή από το σύνολο των μαθητών του Σχολείου στους εκπροσώπους τους, συμμετέχοντες στην επιτροπή.

 

 1. 2.Να αναθέσει την διενέργεια της 6ήμερης εκδρομής των μαθητών της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου Σκύδρας στο Βελιγράδι-Βουδαπέστη-Βιέννη στο πρακτορείο ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ travel και να προχωρήσει άμεσα στη σύνταξη ιδιωτικού συμφωνητικού στο οποίο θα περιγράφονται όλες οι υποχρεώσεις του συγκεκριμένου πρακτορείου προς το σχολείο και του Σχολείου προς αυτό, διότι η προσφορά του συγκεκριμένου πρακτορείου πληροί όλες τις προϋποθέσεις της προκήρυξης, είναι η πιο αξιόλογη οικονομικά και ποιοτικά προσφορά, αφού προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή(379 ευρώ) κατά άτομο από τις υπόλοιπες προσφορές και παρέχει όλες τις απαιτήσεις της προκήρυξης.

           Η επιλογή του συγκεκριμένου πρακτορείου περιλαμβάνει τα παρακάτω:

1.- Μία διανυκτέρευση (01) στο Βελιγράδι στο Ξενοδοχείο PRAG(****), Δύο (02) διανυκτερεύσεις στη Βουδαπέστη στο ξενοδοχείο HUNGARIA(****) ΚΑΙ (02) διανυκτερεύσεις στη Βιέννη στο ξενοδοχείο AUSTRIA TREND ANANAS (****) ή PARKHOTEL KLOSTERNEUBURG (****) σε τρίκλινα δωμάτια για τους μαθητές και μονόκλινα για τους συνοδούς με ημιδιατροφή (Πρωινά και γεύματα).

2.- Ιδιόκτητα κλιματιζόμενα πούλμαν πρόσφατα ελεγμένα από τις αρμόδιες υπηρεσίες με ζώνες ασφαλείας για τις μετακινήσεις στη διάρκεια της εκδρομής. Μετάβαση οδικώς από το Σχολείο στους προβλεπόμενους προορισμούς καθώς και όλες τις μετακινήσεις που θα απαιτηθούν. Όπως και η επιστροφή των μαθητών από το Αεροδρόμιο Μακεδονία στη Σκύδρα.

3.Την επιστροφή αεροπορικώς με πτήση Τσάρτερ της αεροπορικής εταιρείας AIR EXPLORER AIRLINES.

4- Ασφαλιστική κάλυψη κατά τη διάρκεια της εκδρομής από την ασφαλιστική εταιρία AXA Ασφαλιστική (Ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης και πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη).-

5.- Για τους μαθητές θα διατεθούν τέσσερα (4) δωρεάν εισιτήρια.-

6.- Ξεναγοί οι οποίοι θα βρίσκονται στη διάθεση των μαθητών σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής

7. Αρχηγό-συνοδό του Γραφείου.

8.- Διάθεση του ειδικού σήματος λειτουργίας από τον ΕΟΤ

Το πρακτικό αυτό μαζί με το ιδιωτικό συμφωνητικό και τη βεβαίωση για την ασφαλή μετακίνηση των μαθητών (που συντάσσεται από το πρακτορείο) θα διαβιβαστούν με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στο τμήμα εκδρομών της ΔΔΕ Έδεσσας για την έγκριση της εκδρομής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί σήμερα 24/01/2014 στην ιστοσελίδα του Γενικού Λυκείου Σκύδρας και της ΔΔΕ Έδεσσας. Δίνεται προθεσμία δύο εργασίμων ημερών για την υποβολή τυχόν ενστάσεων, οι οποίες υποβάλλονται στη διεύθυνση του σχολείου τις εργάσιμες ώρες.

 

Ακολουθεί η απεικόνιση των προσφορών ως προς το κύριο μέρος τους σε

Πίνακα

 

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

ΞΕΝ/ΧΕΙΟ
4 ΑΣΤΕΡΩΝ

ΗΜ/ΦΗ

ΞΕ/ΓΟΣ

ΑΣΦΑΛ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

FREE

ΤΙΜΗ

1

TSAVDARIS
TRAVEL

PRAG HOTEL ****
HUNGARIAN HOTEL ****
PARK LOSTERNEUBURG****

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

AIR
EXPLORER

3

406

2

COSMO HAPPY
HOLIDAYS

PRAG HOTEL ****
HUNGARIAN HOTEL ****
PARK LOSTERNEUBURG****

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

AIR
EXPLORER

3

402

3

ANDREADIS
TOURS

PRAG HOTEL ****
HUNGARIAN HOTEL ****
PARK LOSTERNEUBURG****

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

AIR
EXPLORER

3

401

4

PELLA
TOURS

CENTAR BALACEVIC ***
ARENA HOTEL ****
RADISSON HOTEL ****

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΔΕΝ
ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ

3

325

5

ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

PRAG HOTEL ****
HUNGARIAN HOTEL ****
ARTIS ****

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΔΕΝ
ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ

3

414

6

PERPERIDIS
TRAVEL

PRAG HOTEL ****
HUNGARIAN HOTEL ****
PARK LOSTERNEUBURG****
ή AUSTRIA TREND ANANAS****

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

AIR
EXPLORER

4

379

7

DROMEAS
TOUR OPERATOR

PRAG HOTEL ****
HUNGARIAN HOTEL ****
ARTIS
η ANANAS HOTEL

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΔΕΝ
ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ

OXI

379

 

ια το λόγο αυτό συντάχθηκε αυτό το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

 1. 1.Περπερίδης Παύλος Δ/ντής του Γενικού Λυκείου Σκύδρας
 2. 2.Νικολαϊδης Ιωάννης Καθηγητής του ΓΕΛ Σκύδρας
 3. 3.Αποστολίδου Ελένη Καθηγήτρια του ΓΕΛ Σκύδρας
 4. 4.Καλαϊτζόγλου Σταυρούλα Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του ΓΕΛ Σκύδρας
 5. 5.Σαλαμπάση Δημήτριο Πρόεδρο του Δεκαπενταμελούς Συμβουλίου του ΓΕΛ Σκύδρας
 6. 6.Σουλιώτη Ελισάβετ Μέλος του Δεκαπενταμελούς Συμβουλίου του ΓΕΛ Σκύδρας.