ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ

 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΡΙΜΗΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ